kelme

kelme_herbas.jpg (3575 bytes)

Obiekty turystyki poznawczej w rejonie kielmskim (Kelmės)

Centrum informacji turystycznej i biznesowej w Kielmach (Kelmė)
ul. Birutės 4, LT-86163 Kielmy (Kelmė)
Tel. (8 427) 61430, faks. (8 427) 61417
info@kelmevic.lt, www.kelmevic.lt

kelme1.jpg (49674 bytes)

   Klasztor w Palendrai   Młyn w Użwentach (Užventis)

KIELMY (KELMĖ) I OKOLICE – to skarbiec kulturowy i przyrodniczy

Położone przy dawnym szlaku handlowym „Via Hanza“ Kielmy (Kelmė) przyciągają podróżnych swą różnorodnością: pięknymi zakrętami rzeki Dubysa, Venta i jeszcze 29 rzek, 53 czystymi jak łza jeziorami, ponad 400 obiektami dziedzictwa kulturowego.
Jeden z bardziej interesujących i licznie odwiedzanych obiektów przyrodniczo-hydrologicznych są źródła w Svile (starostwo Szaukenai (Šaukėnai)). Dużą wartość architektoniczną ma zespół kościoła-klasztoru w Cytowianach (Tytuvėnai), który wyróżnia się różnorodnością stylów architektonicznych, jest wciągnięty do programu kulturalnego Unii Europejskiej „Droga baroku”. Oprócz klasztoru w Cytowianach (Tytuvėnai), „Droga baroku” obejmuje jeszcze trzy miejsca sakralne rejonu (kościół w Krożach (Kražiai), w Lioliai i pałac w Kielmach (Kelmė). Poszukujący spokoju coraz częściej odnajdują dla siebie klasztor Św. Benedykta w Palendriai. Szczególna aura okrywa sklepienie klasztoru. Serdeczne rozmowy z zakonnikami zachęcają do przybycia tu w celu skupienia się. Zamieszkać można w domku gościnnym. 6 filarów pałacu w Kielmach mogą być atrakcyjne dla poszukujących skarbów kultury w małych miastach. W pałacu-muzeum w Kielmach odwiedzający mogą zapoznać się z jedyną na Litwie ekspozycją kultury indiańskiej. Turyści są zapraszani do indiańskich gier, karuzeli quizu, częstowani „ciasteczkami irokezów”, herbatą mate z miodem, można też postrzelać z łuków do sylwetek bizonów.
Więcej informacji na www.kelme.lt


kelme2.jpg (52711 bytes)

Kolegium w Krożach (Kražiai)                                                                  Rezydencja pałacu w Kielmach (Kelmė)

• Muzeum w Kielmach (Kelmė)
Kielmy położone są na lewym brzegu rzeki Krażante (Kražantė), z drugiej strony nad tamą znajdującą się na styku rzek Krażante (Kražantė)i Vilbėnas miasto upiększa okazała rezydencja pałacu w Kielmach. Obecnie mieści się tu muzeum. Ekspozycje są urządzone w trzech budynkach: w pałacu, bramie i spichlerzu. Zespół pałacowy w Kielmach (XVIII w.) – chroniony przez państwo jako rzadka rezydencja prowincji litewskiej w stylu barokowym. Do dnia dzisiejszego zachowało się dziewięć budynków rezydencji. Jeden z nich – najstarszy litewski spichlerz (1716 r.). Ponad 300 lat pałac w Kielmach należał do bojarów polskiego pochodzenia Grużewskich. Pałac w Kielmach – miejsce, gdzie rozpoczęło się na Litwie powstanie 1831 roku przeciwko carskiej Rosji. W okolicach Kielm pasie się jedyne w krajach bałtyckich stado bizonów. Nieopodal Kielm w gospodarstwie rodzinnym Litwinki i Niemca hoduje się ponad 10 bizonów. To jedyne takie gospodarstwo w krajach bałtyckich.
Więcej informacji na www.kelmesmuziejus.lt

Kroże (Kražiai) – najbardziej znacząca miejscowość historyczna na Żmudzi położona jest 16 km na zachód od Kielm – to miasteczko Kroże (Kražiai), jedna z najstarszych miejscowości na Litwie. Przez kilka dziesięcioleci było to centrum katolicyzmu, nauki, polityki oraz centrum administracyjne. Są tu słynne wartości urbanistyczne i historyczne: renesansowy budynek kolegium (początek XVII w.) oraz zespół kościoła (XVIII–XIX w.). Od XVII w. Kroże (Kražiai) słynne było jako litewskie centrum oświaty: działało kolegium, gimnazjum. Tu uczyły się i pracowały słynne osoby, wykładali słynni profesorowie M. Sarbievijus, K. Kojelavičius i in. Warto obejrzeć pomniki przyrody położone dookoła miasteczka. Szczególnie głośna jest legendarna góra Medżiokalnis (Medžiokalnis), przyciągająca wiele ludzi na odbywające się tu święta. Na turystów czeka odrestaurowane Kolegium w Krożach (Kražiai), gdzie mieści się Muzeum Etnograficzne w Krożach (Kražiai), organizowane są konferencje, działa centrum informacji turystycznej. Nieopodal – słynny kościół w Krożach (Kražiai), gdzie miała miejsce tzw. rzeź kroska … Właśnie w Krożach (Kražiai) obowiązkowo należy odwiedzić legendarne góry Medžiokalnis oraz Vytautasa.
Informację udostępnia: Centrum Kultury im. M. K. Sarbievijusa w Krożach (Kražiai), ul. Kolegijos 5, Kroże (Kražiai), rejon kielmski (Kelmės), www.kraziai.lt, e-mail: kraziai.turizmas@gmail.com

Cytowiany (Tytuvėnai) – miejscowość rejonu kielmskiego (Kelmės) wyróżniająca się przyrodą, pomnikami architektonicznymi i sztuki. Badacz historii Litwy Teodoras Narbutas twierdzi, że już w XIII w. był tu zamek. Legendy opowiadają, że w jeziorze znajdująca się kamienna droga prowadzi od góry zamkowej do wyspy. Także uważa się, że w podziemiach góry zamkowej jest murowana piwnica, a w niej ukryty skarb. Piękny zespół kościoła i klasztoru do dziś prawie nie zmienił się i jest jednym z najładniejszych nie tylko na Litwie, ale też w całej Europie Północnej. Oprócz chwalebnej i bogatej historii Cytowiany (Tytuvėnai) słyną swą unikalną przyrodą, łańcuchem jezior, starą puszczą, mokradłami oraz słynnymi i godnymi ludźmi, którzy pochodzą z Cytowian (Tytuvėnai).
W Parku Regionalnym w Cytowianach (Tytuvėnai) można pojeździć rowerami na urządzonych rowerowych trasach, pospacerować ścieżkami poznawczymi, obejrzeć okolicę z wieży widokowej, popływać łódkami czy rowerami wodnymi.
Informację udostępnia: Instytucja pożytku publicznego „Tytuvėnų piligrimų centras“, ul. Maironio 1, Cytowiany (Tytuvėnai), rejon kielmski (Kelmės), tel. kom. 8 674 97392, e-mail: info@tytuvenai.eu, www.tytuvenai.eu

• W odrestaurowanym pałacu w Użwentach (Užventis) odbywają się imprezy kulturalne, a w odrestaurowanym starym młynie wodnym działa prywatne centrum zdrowia z 50-miejscowym hotelem, odrestaurowany spichlerz, w którym działa muzeum krajoznawcze, są także inne budynki. W tym pałacu w latach 1887–1898 mieszkała pisarka Šatrijos Ragana.

Użwenty (Užventis) są otoczone ładnymi lasami, jeziorami. Są tu Hydrograficzny Rezerwat Źródeł Wenty, Rezerwat Krajobrazu Szatrijos (Šatrijos), chroniony przez państwo dąb Jungiris (wieś Pabutkalniukas), sosna Martyno (w lesie Plikszilio (Plikšilio)), Święta góra (we wsi Pavandenė).


kelme3.jpg (67618 bytes)
Ścieżka nad jeziorem Bridwaiszis (Bridvaišis) i obok góry zamkowej           Jeziora Gilius, Epuszis (Epušis) i Gausztwinis (Gauštvinis) w Cytowianach (Tytuvėnai)

Kontaktai: 8 613 87583, el. p. info@wedeliver.lt
UAB "We deliver" neatsako už reklamos užsakovų paskelbtos informacijos turinį ir grafinę medžiagą