Lankytinos vietos > Prienų rajonas
Prienų r.

Prienų r. pažintinio turizmo objektai

Archeologijos objektai ir paminklai
Piliakalniai:
Bačkininkėlių; Pašventupio (2); Prienlaukio; Pagaršvio; Mačiūnų (Prienų š. dalyje, prie Kauno g.); Bagrėno; Pelekonių (4); Medžionių; Žarijų (2); Paukščių (prie Dukurnonių, Surmiaus ež. p. v. krante); Pašlavančio; Noreikiškių; Pieštuvėnų (vad. Didžiuliu kalnu); Naravių; Stakliškių (2); Napoleono Kepurė (prie Lepelionių); Šilėnų; Gerulių; Norkūnų (2); Kieliškio; Paverknių (vad. Ginkaus kalnu; sen. gyvenvietė);
Pilkapynai:
Pažarsčio (didžiausias rajone);

Architektūros objektai ir paminklai
Pastatai:
• Veiverių arklių pašto stoties rūmai (past. 1820-1829; 1866- 1915 veikė mokyt. seminarija);
• Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia;
• Pakruonio Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnyčia;
• Jundeliškių dvarvietė (Birštono vienkiemio sen.);
• Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčia (past. 1750, per. 1850; dailės pam.);
• Prienų dvarvietė ir parkas (dabar Revuonos parkas, kuriame ekspon. tarptaut. medžio drožėjų simpoziumo „Gamta – kultūrų versmė“ skulptūros);
• Prienų „popiernia“ (buv. popierinė; Prienai, F. Vaitkaus g. 155);
• Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia (past. 1670; rek. 1768-1772; dailės pam.);
• Jiezno Pacų dvaro rūmų liekanos (past. apie 1770);
• Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia (past. 1760-1776; dailės pam.), šventoriaus tvora su vartais (past. 1776), koplytėlė (past. XVIII a., rek. 1856 ir 1928);
• Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia;
• Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia;
• Naujosios Ūtos Šv. Vincento bažnyčia;
• Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia;
• Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia;
• Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia;

Istorijos objektai ir paminklai
Pastatai:
• Buvusi Prienų popieriaus dirbtuvė (Prienai, Vaitkaus g. 111; viena didžiausių XVIII-XIX a. Lietuvoje);
Žymių žmonių tėviškės:
• Rašytojo V. Mykolaičio-Putino (g. 1893, Pilotiškėse) sodyba, memorialinis muziejus;
• M. Šalčiaus tėviškė, memorialinis muziejus (Čiudiškių k.);

Gamtos objektai ir paminklai
• Ožkų pečius (Medeikonių k., Birštono vienkiemio sen.);
• Ginkaus kalnas (Paverknių k., Prienų sen.);
• Balbieriškio atodanga (Balbieriškio sen.; atsiveria ypatingo grožio kraštovaizdis);

Kontaktai: 8 613 87583, el. p. info@wedeliver.lt
UAB "We deliver" neatsako už reklamos užsakovų paskelbtos informacijos turinį ir grafinę medžiagą