Okręg:    miasto:

Sfery działalności:

Ambasady i urzędu konsularne  6
Asocjacje, związki  76
Informacja turystyczna  54
Instytucje samorządowe  600
Księgarnie, biblioteki  113
Kulturalne centra informacyjne  173
Państwowy Departament Turystyki  1
Piloci wycieczek  7
Punkty kontroli granicznej  3
Szkolenie  83
Wydania, mapy  10

Kontaktai: 8 (5) 236 1010, el. p. info@fcrmedia.lt
UAB "Interinfo Lietuva" nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz materiały graficzne opublikowane przez zamawiających reklamę